Organisatie

Het Platform Armoedebestrijding Doetinchem, kortweg PAD, is opgericht om mensen in de volgende situaties te helpen:

  • Schuldenproblematiek
  • Problemen met uitkeringen, WAO, WW, etc.
  • Aanvragen bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand
  • Voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, waarin regelingen voor thuiszorg, gehandicaptenvervoer en dergelijke zijn opgenomen.
  • Inschakelen derden, zoals de Voedselbank, MiniMannaMarkt en Stichting Present.


Het PAD kan in zeer urgente gevallen - tijdelijk geen inkomen en financiële reserves - direct via haar partners hulp bieden.


PAD is een breed opgezette organisatie voortkomend uit de plaatselijke kerken en levensbeschouwelijke groeperingen. Wij van PAD beschouwen het als onze taak mensen in de knel te helpen. Zodat er weer perspectief voor hen is. Voor iedere situatie kan een passende oplossing worden gezocht. En wij doen er alles aan om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Maak gerust een afspraak voor een gesprek met één van onze medewerkers.

 

Bestuur en coördinatoren

Het bestuur bestaat uit:

Peter Bob Peerenboom, Voorzitter

Victor Frankhuizen, Secretaris

Wim Rodenburg, Penningmeester

Wim de Blok, Bestuurslid

Nelly de Vries, Bestuurslid

Martin Liefrink, Bestuurslid

Henk van den Berg, Coördinator

Ton van Heteren, Coördinator

Gert Lotterman, Coördinator

Hilde Bouwers, Coördinator

 

Samenwerkingspartners

 

Samenwerking

Het PAD werkt nauw samen met andere maatschappelijke organisaties in Doetinchem. Het PAD is mede-oprichter van De Rondkomers, een samenwerkingsverband met de Gemeente Doetinchem, het Buurtplein, Laborijn, het UWV, VC de Graafschap en de Rabobank.

 

 

 

ANBI

De Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De stichting heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden en coördinatoren ontvangen géén vergoedingen noch vacatiegelden. Alleen feitelijk gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed. Meer informatie over de voorwaarden kunt u vinden op de website van de Belastingdienst. In het register staan wij  onder RSIN 817310320 geregistreerd (zoek op armoede Doetinchem).

Jaarverslagen

2018 2019 2020
2015 2016 2017
2012 2013 2014
2009 2010 2011