Organisatie

Het Platform Armoedebestrijding Doetinchem, kortweg PAD, is opgericht om mensen in de volgende situaties te helpen:

  • Schuldenproblematiek
  • Problemen met uitkeringen, WAO, WW, etc.
  • Aanvragen bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand
  • Voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, waarin regelingen voor thuiszorg, gehandicaptenvervoer en dergelijke zijn opgenomen.
  • Inschakelen derden, zoals de Voedselbank, MiniMannaMarkt en Stichting Present.


Het PAD kan in urgente gevallen - tijdelijk geen inkomen en financiële reserves - direct via haar partners hulp bieden.


Het PAD is een breed opgezette organisatie met haar oorsprong in de plaatselijke kerken en levensbeschouwelijke groeperingen. Vaste partners zijn de Diaconie van de Protestantse Gemeente Doetinchem, de Parochiële Caritas Instelling van de Parochie Maria-Laetitia en de Pinkstergemeente Doetinchem. Daarnaast zijn er meedere kerken die bijdragen aan onze financiéle middelen.

Wij van PAD beschouwen het als onze taak mensen in de knel te helpen. Zodat er weer perspectief ontstaat. Voor iedere situatie kan een passende oplossing worden gezocht. En wij doen er alles aan om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Maak gerust een afspraak voor een gesprek met één van onze coördinatoren.

Bestuur en coördinatoren

Peter Bob Peerenboom, voorzitter

Japke Huisman, secretaris

Wim Rodenburg, penningmeester

Cor Peters, bestuurslid

Martin Liefrink, bestuurslid

Laurens Ott, bestuurslid

Henk Geuverink, bestuurslid

Mieke Nobel, coördinator

Henk van den Berg, coördinator

Ton van Heteren, coördinator

Gert Lotterman, coördinator

Hilde Bouwers, coördinator

Bert den Bakker, coördinator

 

 

Samenwerking

Het PAD werkt nauw samen met andere maatschappelijke organisaties in Doetinchem. De Stichting Vromen Gravelijn is een vaste partner. Alle individuele hulpvragen aan deze Stichting worden door het PAD behandeld.

Het PAD is mede-oprichter van De Rondkomers, een samenwerkingsverband met de Gemeente Doetinchem, het Buurtplein, Laborijn, het UWV, VC de Graafschap en de Rabobank.

ANBI

De Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. De stichting heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden en coördinatoren ontvangen géén vergoedingen noch vacatiegelden. Alleen feitelijk gemaakte kosten worden op declaratiebasis vergoed. Meer informatie over de voorwaarden kunt u vinden op de website van de Belastingdienst. In het register staan wij  onder RSIN 817310320 geregistreerd (zoek op armoede Doetinchem). Ons ANBI-formulier kunt u hier raadplegen.

Jaarverslagen

2021 2022  
2018 2019 2020
2015 2016 2017
2012 2013 2014
2009 2010 2011