Vrijblijvend hulp bij financiële problemen

Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) is een vrijwilligersorganisatie. Wij bieden u kortdurend hulp als u financiële problemen heeft of problemen met een uitkering of voorziening. U kunt ons bellen, mailen of informatie op de website lezen. Het PAD is een initiatief vanuit de plaatselijke kerken en levensbeschouwelijke groeperingen. Wij werken samen met een breed netwerk van organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Wij kunnen u ook doorsturen naar de Voedselbank, de Kledingbank, de Minimanna Markt of u ondersteunen bij het vragen van hulp bij de buurtcoach.

 

Door de Coronacrisis kan het zomaar zijn dat uw inkomen is weggevallen. Komt u daardoor in acute geldnood of heeft u gewoon geen geld meer om eten te kopen? Neem contact op, u bent niet de enige en wij proberen samen met u een oplossing te vinden. Ook inwoners van de Gemeente Bronckhorst kunnen (tijdelijk) bij het PAD terecht voor de aanvraag van een pakket bij de Voedselbank Doetinchem.


Vind U het lastig een formulier in te vullen? Neem dan gewoon telefonisch contact met ons op. Zo nodig komen we bij op huisbezoek om samen te kijken waarmee het PAD u eventueel kan ondersteunen. U kunt ons ook een ingevuld formulier toesturen dat u hier kunt downloaden. Wij gaan altijd vertrouwelijk met uw aanvraag om. Zonder uw toestemming worden geen gegevens aan derden verstrekt. De details van ons privacybeleid kunt u hier vinden.

 

Doorbraakfonds

Het Doorbraakfonds is opgezet om vastgelopen jongeren tussen 16 en 27 jaar met een kleine financiële impuls te helpen. Een aanvraag kan je doen als jongere zelf of de organisatie waar je om hulp hebt gevraagd kan de aanvraag indienen.

 

De formele criteria zijn :

  • Een leeftijd van 16-27 jaar;
  • Woonachtig in de gemeente Doetinchem;
  • De financiële hulp moet bijdragen aan het ontwikkelen van perspectief voor de toekomst;
  • Het geld is niet bedoeld voor het puur saneren van schulden; voor grotere schulden wordt via de buurtcoach doorverwezen naar het Bureau voor Financiële Ondersteuning van de gemeente;
  • Voor zover noodzakelijk, sta je open om begeleid te worden door een hulpverlenende instantie. Ook wordt, indien van toepassing, contact gelegd met het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig schoolverlaters (RMC).
  • Het geld wordt niet contant uitgekeerd maar betaald aan de betreffende organisatie. Het kan eventueel ook als lening worden verstrekt.

Heb je een vraag of wil je een aanvraag indienen? Bel gerust 06.5222.5763 en overleg vrijblijvend met één van de coördinatoren van het PAD;

Of

Download hier het formulier, vul het in en stuur het naar: info@padoetinchem.nl 

 

Na aanmelding wordt binnen 1 à 2 (werk)dagen contact opgenomen voor het maken van een afspraak. De aanvraag wordt beoordeeld door het Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) en de Stichting Jongeren Opvang Doetinchem (SJOD), die het fonds gezamenlijk beheren.

 

Het fonds is een initiatief van de Gemeente Doetinchem. Denk je in aanmerking te komen? Schroom dan niet contact op te nemen. Gezamenlijk kunnen we zoeken naar een oplossing voor jouw probleem.

Aanvragen voor partnerorganisaties

Wij kunnen u ook helpen met een aanvraag voor de voedselbank en/of MiniManna Hulpwinkel of de kledingbank.

 

De Rondkomers

Het PAD neemt deel in het samenwerkingsverband 'De Rondkomers'. Gezamenlijk proberen we het taboe rond schulden te doorbreken. Door voorlichting en campagnes hopen we dat mensen zich eerder gaan aanmelden. Een eerste activiteit richt zich met name op jongeren rond de 18 jaar. Een toneelstuk zet het onderwerp creatief op de kaart: een filmpje van de try-out gemaakt door Regio8. Meer informatie vind u op de website van De Rondkomers