Vrijblijvend hulp bij financiële problemen

Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) is een laagdrempelige vrijwilligersorganisatie. Wij bieden u kortdurend noodhulp als u financiële problemen heeft of problemen met een uitkering, of een voorziening. U kunt ons bellen, mailen of informatie op de website lezen. Het PAD is een initiatief vanuit de plaatselijke kerken en levensbeschouwelijke groeperingen. Wij werken samen met een breed netwerk van organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Wij kunnen u ook doorsturen naar de Voedselbank, de Kledingbank, de Minimanna Markt en u ondersteunen bij het vragen van hulp bij de buurtcoach.


Neem gerust contact met ons op. U kunt ons ook een ingevuld formulier toesturen dat u hier kunt downloaden. Wij gaan altijd vertrouwelijk met uw aanvraag om. Zonder uw toestemming worden geen gegevens aan derden verstrekt. De details van ons privacybeleid kunt u hier vinden.

 

Doorbraakfonds

Het Doorbraakfonds is opgezet om vastgelopen jongeren tussen 16 en 27 jaar met een kleine financiële impuls te helpen. Een aanvraag kan je doen als jongere zelf of de organisatie waar je om hulp hebt gevraagd kan de aanvraag indienen.

 

De formele criteria zijn :

  • Een leeftijd van 16-27 jaar;
  • Woonachtig in de gemeente Doetinchem;
  • De financiële hulp moet bijdragen aan het ontwikkelen van perspectief voor de toekomst;
  • Het geld is niet bedoeld voor het puur saneren van schulden; voor grotere schulden wordt via de buurtcoach doorverwezen naar het Bureau voor Financiële Ondersteuning van de gemeente;
  • Je staat ervoor open om begeleid te worden door een hulpverlenende instantie. Ook wordt contact gelegd met het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig schoolverlaters (RMC).
  • Het geld wordt niet contant uitgekeerd maar betaald aan de betreffende organisatie. Het kan eventueel ook als lening worden verstrekt.

Een aanvraag indienen? Bel 06.5222.5763 en meld je probleem bij één van de coördinatoren van het PAD;

Of

Download hier het formulier, vul het in en stuur het naar: info@padoetinchem.nl 

 

Na aanmelding wordt binnen 1 à 2 (werk)dagen contact opgenomen voor het maken van een afspraak. De aanvraag wordt beoordeeld door het Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) en de Stichting Jongeren Opvang Doetinchem (SJOD), die het fonds gezamenlijk beheren.

 

Het fonds is een nieuw initiatief en we zijn erg benieuwd of het gaat lopen. Denk je in aanmerking te komen? Schroom dan niet contact op te nemen. Gezamenlijk kunnen we zoeken naar een oplossing voor jouw probleem.

Jimmy money

Jimmy Money is een project om jongeren en kinderen financieel te ondersteunen bij schoolactiviteiten zoals schoolkamp, klassenfeesten, museumbezoekjes etc. Soms vallen er jongeren en kinderen buiten de boot omdat ze thuis wat minder te besteden hebben dan anderen. Dit geeft niet alleen een rotgevoel, je kunt er ook nog wel eens (onterecht!) om gepest worden. Jimmy’s wil er graag zijn voor die leerlingen die net even een klein steuntje in de rug nodig hebben.

Jimmy’s heeft een budget beschikbaar waarmee ze jou misschien wel kunnen helpen. Ze willen graag samen met jou, je school en je ouders kijken of je hiervoor in aanmerking komt. Soms is het fijn om samen met iemand anders dit bespreekbaar te maken met je mentor of leraar. Ook daar kan Jimmy’s je bij helpen. Dus, niet twijfelen, gewoon informeren! Bel of app Jimmy Money Hotline: 0640406601 Je wordt dan geholpen door één van de Jimmy’s. Zij zullen je uitnodigen in het Jongerencentrum om samen te bespreken wat er speelt.

 

 

Aanvragen voor partnerorganisaties

Wij kunnen u ook helpen met een aanvraag voor de voedselbank en/of MiniManna Hulpwinkel of de kledingbank.