Vrijblijvend hulp bij financiële problemen

Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) is een laagdrempelige vrijwilligersorganisatie. Wij bieden u kortdurend noodhulp als u financiële problemen heeft of problemen met een uitkering, of een voorziening. U kunt ons bellen, mailen of informatie op de website lezen. Het PAD is een initiatief vanuit de plaatselijke kerken en levensbeschouwelijke groeperingen. Wij werken samen met een breed netwerk van organisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Wij kunnen u ook doorsturen naar de Voedselbank, de Kledingbank, de Minimanna Markt en u ondersteunen bij het vragen van hulp bij de buurtcoach.


Neem gerust contact met ons op. U kunt ons ook een ingevuld formulier toesturen dat u hier kunt downloaden. Wij gaan altijd vertrouwelijk met uw aanvraag om. Zonder uw toestemming worden geen gegevens aan derden verstrekt. De details van ons privacybeleid kunt u hier vinden.

 

Actie Vakantietas / Zomertas

Dit jaar wordt voor de derde keer de zomerpakketen actie (vakantietas) georganiseerd. Dit jaar vanuit nauwe samenwerking tussen het Platform Armoedebestrijding Doetinchem, het Diaconaal Platform Doetinchem en Lions club Isala. Groepen stellen een pakket (op maat) samen en brengen dat langs bij een gezin dat wordt begeleidt of bekend is binnen jullie netwerk. We doen dit in de zomer omdat er met Kerst al veel wordt georganiseerd. Het gaat om gezinnen die door omstandigheden niet in staat zijn om op vakantie te kunnen gaan. (het hele jaar door niet breed hebben en niet op vakantie kunnen.) Voor gezinnen met (kleine) kinderen is 6 weken zomervakantie best lang en vooral als er weinig tot geen budget is voor leuke dingen of als er sprake is van sociale armoede. Door een zomerpakket willen we de zomer net een stukje zonniger maken!

Is een zomerpakket iets voor een gezin dat jij kent binnen jouw netwerk en/of begeleidt? Het gaat in eerste instantie om gezinnen die net niet binnen het Meedoen arrangement van de Gemeente vallen.

 

Het zomerpakket
Het pakket wordt samengesteld door groepen vrijwilligers en heeft een waarde van ongeveer

€ 50,- per kind. Bij de inhoud moet je denken aan bonnen voor ijsjes, het zwembad, de bioscoop, zomerspeelgoed, leuke tijdschriften etc. Eind juni/begin juli bezorgt de groep het pakket persoonlijk bij het gezin, waarbij er dus een echt contactmoment met het gezin is.

 

Wat vraagt het van jou als hulpverlener?
Je cliënt aanmelden kan via onderstaand formulier. Natuurlijk gaan we vertrouwelijk om met de gegevens. We vragen (we) je om het aanmeldformulier zo uitgebreid mogelijk in te vullen met de gegevens van de kinderen (jongen/meisje en leeftijd) en tips mee te geven aan de groep waar ze aan kunnen denken (weet je bijvoorbeeld wat de moeder of vader voor hobby’s heeft? Of wat de kinderen graag doen aan spelletjes?) Hoe meer details hoe beter, dan kan het ook echt een pakket op maat worden!

 

Concreet

  • Aanmelden door jou als hulpverlener kan tot uiterlijk 1 mei via het aanmeldformulier. In verband met de AVG moet je cliënten/ouders het formulier laten ondertekenen waarmee ze toestemming geven voor het doorgeven van hun gegevens.
  • NB: hou er rekening mee dat er mogelijk teveel opgaves zijn en dat we niet elk aangemeld gezin blij kunnen maken. Beloof jouw cliënten dus niets tot je van ons hoort dat het doorgaat!
  • In mei laten we je zo spoedig mogelijk weten welke gezinnen inderdaad een pakket gaan ontvangen
  • Na 15 mei gaan de samenstellers aan de slag en nemen ze eerst contact met jou op voor de contactgegevens van het gezin en hoe ze het pakket kunnen afleveren. Mogelijk hebben ze dan ook aanvullende vragen aan je, het is dus belangrijk dat je de contactgegevens opgeeft waarop je ook echt bereikbaar bent.

 

 

Contactpersonen:

José Barendsen  jose.barendsen@gmail.com  (06-38815054)

Anja Reimert      anjareimert@live.nl (06-13611553)

Doorbraakfonds

Het Doorbraakfonds is opgezet om vastgelopen jongeren tussen 16 en 27 jaar met een kleine financiële impuls te helpen. Een aanvraag kan je doen als jongere zelf of de organisatie waar je om hulp hebt gevraagd kan de aanvraag indienen.

 

De formele criteria zijn :

  • Een leeftijd van 16-27 jaar;
  • Woonachtig in de gemeente Doetinchem;
  • De financiële hulp moet bijdragen aan het ontwikkelen van perspectief voor de toekomst;
  • Het geld is niet bedoeld voor het puur saneren van schulden; voor grotere schulden wordt via de buurtcoach doorverwezen naar het Bureau voor Financiële Ondersteuning van de gemeente;
  • Je staat ervoor open om begeleid te worden door een hulpverlenende instantie. Ook wordt contact gelegd met het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig schoolverlaters (RMC).
  • Het geld wordt niet contant uitgekeerd maar betaald aan de betreffende organisatie. Het kan eventueel ook als lening worden verstrekt.

Een aanvraag indienen? Bel 06.5222.5763 en meld je probleem bij één van de coördinatoren van het PAD;

Of

Download hier het formulier, vul het in en stuur het naar: info@padoetinchem.nl 

 

Na aanmelding wordt binnen 1 à 2 (werk)dagen contact opgenomen voor het maken van een afspraak. De aanvraag wordt beoordeeld door het Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) en de Stichting Jongeren Opvang Doetinchem (SJOD), die het fonds gezamenlijk beheren.

 

Het fonds is een nieuw initiatief en we zijn erg benieuwd of het gaat lopen. Denk je in aanmerking te komen? Schroom dan niet contact op te nemen. Gezamenlijk kunnen we zoeken naar een oplossing voor jouw probleem.

Aanvragen voor partnerorganisaties

Wij kunnen u ook helpen met een aanvraag voor de voedselbank en/of MiniManna Hulpwinkel of de kledingbank.