Vragen

 

Hoe lang duurt het voordat contact wordt opgenomen?

 

In principe wordt er binnen 24 uur contact met U opgenomen voor het maken van een afspraak. Het PAD kent geen lange procedures of formulieren die u moet invullen. In de regel wordt u door één van de coördinatoren thuis bezocht. Samen met u wordt bekeken welke stappen moeten worden gezet.

 

Hoe werkt het PAD?

 

Het PAD heeft meerdere coördinatoren die 24-uur per dag bereikbaar zijn. Bij iedere nieuwe aanvraag wordt in principe een huisbezoek afgelegd. Bij een vraag om financieel bij te springen wordt altijd bekeken of er geen voorliggende voorziening is. Zo nodig kan het PAD op zeer korte termijn (binnen 1 à 2 werkdagen) een oplossing organiseren. Het PAD wordt daarbij ondersteund door een netwerk van vrijwilligers en de financiën komen vanuit de kerken in Doetinchem.

 

Wie kan bij het PAD aankloppen?

 

U kunt zelf als cliënt contact opnemen. Vanzelfsprekend kan het ook namens u door zorgverleners, buurtcoaches, e.d. Heeft u een probleem, schroom dan niet zelf telefonisch contact te zoeken. Komt de coördinator bij u op bezoek, dan bent u vanzelfsprekend vrij om een vertrouwenspersoon of zorgverlener aan het gesprek te laten deelnemen. Die keuze is aan u.

 

Hoe waarborgt het PAD mijn privacy?

 

Het PAD heeft een privacy-statement dat u hier kunt inzien. Uw gegevens worden in het geval van individuele financiële ondersteuning gedeeld met de partners van het PAD die betrokken zijn bij de financiering van de noodhulp. Anderen hebben daar geen toegang toe. U mag er van uitgaan dat wij geen gegevens over u met derden delen zonder uw toestemming. Voor het leggen van contacten met derden (Buurtcoach, Bureau Financiële Ondersteuning, Laborijn, enz) zal altijd uw toestemming worden gevraagd.