Vragen

 

Hoe lang duurt het voordat contact wordt opgenomen?

 

In principe wordt er binnen 1 à 2 werkdagen contact met je opgenomen voor het maken van een afspraak. Het PAD kent geen lange procedures of formulieren die je moet invullen. In de regel wordt je door één van de coördinatoren thuis bezocht. Samen met jou wordt bekeken welke stappen moeten worden gezet. Als je ons mailt, probeer dan wel je vraag zo helder mogelijk te stellen en geef je telefoonnummer even door zodat we een afspraak kunnen plannen. 

 

Hoe werkt het PAD?

 

Het PAD heeft meerdere coördinatoren die 24-uur per dag bereikbaar zijn. Bij iedere nieuwe aanvraag wordt in principe een huisbezoek afgelegd. Bij een vraag om financieel bij te springen wordt altijd bekeken of er geen voorliggende voorziening is. Zo nodig kan het PAD op zeer korte termijn (binnen 1 à 2 werkdagen) een oplossing organiseren. Het PAD wordt daarbij ondersteund door een netwerk van vrijwilligers en de financiën komen vanuit de kerken in Doetinchem.

 

Wie kan bij het PAD aankloppen?

 

Je kunt zelf als cliënt contact opnemen. Vanzelfsprekend kan het ook namens jou door zorgverleners, buurtcoaches, e.d. Je kunt eventueel een formulier invullen met meer details van je vraag. Heb je een probleem en vind je het lastig een formulier in te vullen, schroom dan gewoon telefonisch contact te zoeken. Komt de PAD-vrijwilliger bij je op bezoek, dan ben je vanzelfsprekend vrij om een vertrouwenspersoon of zorgverlener aan het gesprek te laten deelnemen. Die keuze is aan jou.

 

Hoe waarborgt het PAD mijn privacy?

 

Het PAD heeft een privacy-statement dat je hier kunt inzien. Je gegevens worden in het geval van individuele financiële ondersteuning gedeeld met de partners van het PAD die betrokken zijn bij de financiering van de noodhulp. Anderen hebben daar geen toegang toe. Je mag er van uitgaan dat wij geen gegevens over jou met derden delen zonder je toestemming. Voor het leggen van contacten met derden (Buurtcoach, Bureau Financiële Ondersteuning, Laborijn, enz) zal altijd je toestemming worden gevraagd.