Stichting Vromen Gravelijn

Nieuws

 

 

Vanaf 1 januari 2022 wordt iedere aanvraag die bij de Vromen Gravelijn Stichting binnenkomt direct doorgestuurd naar het PAD. Eén van de coördinatoren van het PAD neemt contact op met de aanvrager. Het PAD heeft al jarenlang ervaring met allerlei hulpvragen. Centraal in onze werkwijze staat dat we in principe altijd op huisbezoek gaan om de situatie met de betrokkene goed door te nemen. Gezamenlijk wordt gekeken en besloten wat er gedaan moeten worden. Dat kan ook betekenen dat een aanvraag verder niet in behandeling wordt genomen of wordt doorverwezen. Eventuele financiële steun door de Vromen Gravelijn Stichting wordt intern verrekend. Daar merkt de hulpvrager niets van.