Vragen


Wat is de doelstelling van het PAD?

- Het bestrijden van materiŽle en sociale armoede.
Te realiseren door afstemming van acute individuele problematieken met uitvoerders van ondersteunende regelingen zoals Zorgplein, Werkplein en anderen.
- Voorlichting aan de achterban.
- Bevordering van de zelfredzaamheid.


Welke hulptaken verzorgt het PAD?

- Verwijzen naar specifieke diensten zoals GGnet, Zorgplein, IRIS, Stichting Mee, etc.

- Begeleiden
- Trainen
- Thuisadministratie
- Belastingadvies


Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem ● Terborgseweg 79  7001 GP  Doetinchem ● 06 - 52 22 57 63 ● info@PADoetinchem.nl