Organisatie

Het Platform Armoedebestrijding Doetinchem, kortweg PAD, is opgericht om mensen in de volgende situaties te helpen:

• Schuldenproblematiek
• Problemen met uitkeringen, WAO, WW, etc.
• Aanvragen bijstandsuitkeringen en bijzondere bijstand
• Voorzieningen Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO, waarin regelingen voor thuiszorg, gehandicaptenvervoer en dergelijke zijn opgenomen.

Het PAD kan in zeer urgente gevallen  -tijdelijk geen inkomen en financiële reserves-  direct via haar partners hulp bieden.
 

PAD is een breed opgezette organisatie voortkomend uit de plaatselijke kerken en levensbeschouwelijke
groeperingen. Wij van PAD beschouwen het als onze taak mensen in de knel te helpen. Zodat er weer perspectief voor hen is. Voor iedere situatie kan een passende oplossing worden gezocht. En wij doen er alles aan om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Maak gerust een afspraak voor een gesprek met één van onze medewerkers. 


Het PAD heeft veel contact met andere maatschappelijke organisaties in Doetinchem en omstreken:

Stichting Platform Armoedebestrijding Doetinchem ● Terborgseweg 79  7001 GP  Doetinchem ● 06 - 52 22 57 63 ● info@PADoetinchem.nl